Bedre beskyttelse af truede og sjældne dyrearter verden over bliver debatteret i Geneve, hvor Cop18 under den internationale konvention CITES bliver afholdt. Den problematiske og illegale handel med de store menneskeaber,  herunder orangutangen, er også på agendaen.

– Vi ser et stigende antal arter, hvor der er brug for, at handlen bliver kontrolleret for at undgå overudnyttelse.

Det konstaterede den nye generalsekretær i CITES, Ivonne Higuero, i sin åbningstale ved det 18. topmøde i konventionens historie.

183 lande er medlem af CITES, der regulerer den internationale handel med truede dyre- og plantearter, som er et stort problem. Målet med konferencen er at styrke reglerne for handel med blandt andet eksotiske kæledyr, elefanter, fiskeri og træ.

Orangutangen på Liste 1

De mange tusinde dyre- og plantearter, der er omfattet af konventionen, står på tre forskellige lister – alt efter, hvor truede de er.

På Liste 1 står de arter, der er så truede, at der er totalt forbud mod at handle med dem. Den liste står orangutangen på.

Læs mere om den illegale handel med orangutanger, der er en trussel mod artens overlevelse.

På konferencens fjerdedag blev bedre beskyttelse af orangutangen også debatteret. Generelt var der stor enighed om, at der er behov for en stærkere håndhævelse af reglerne.

Problemet er bare, at håndhævelsen i de lande, hvor den illegale handel med orangutangerne foregår, er svag. Det skriver den kendte feltbiolog Ian Redmond i et Facebook-opslag fra konferencen. Han påpeger, at annonceringen af salg af orangutanger og chimpanser sker åbenlyst. Med sælgers telefonnummer på annoncen.

Dyrene bliver også trænet til at optræde i cirkusser og tv-shows i blandt andet Kina og Thailand. Det er indlysende, at love og regler bliver brudt, understreger Ian Redmond.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde med nødstedte orangutanger

CITES overordnede mål er kun at tillade en bæredygtig handel med dyr. Det betyder, at man ikke fjerner mere fra bestandene af vilde dyr, end de kan bære.

Konferencen om den illegale handel med truede dyrearter i Geneve løber frem til den 28. august.

adopter taymur
Taymur er én af de orangutanger, der har været offer for den internationale illegal handel med vilde dyr. Han blev smuglet ud af Indonesien og solgt som kæledyr til Kuwait. Taymur blev reddet ved et tilfælde, og i dag er han på rehabiliteringscentret Nyaru Menteng – han indgår også i Red Orangutangens adoptionsprogram.

 

FAKTA om CITES

  • CITES står for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
  • Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter trådte i kraft 1. juli 1975.
  • CITES omfatter omkring 5000 dyrearter og ca. 28.000 plantearter.
  • 183 lande er nu medlem af konventionen.
  • I Danmark har konventionen været gældende siden den oktober 1977 og i Indonesien siden marts 1979.
  • Konferencen i Geneve, hvor CITES’ sekretariat også ligger, er den 18. i konventionens historien.