Nyhedstjenesten Globalnyt har i dag (15/4-2024) bragt en historie om arbejdsmiljøet i Red Orangutangen, hvori en
række tidligere medarbejdere udtaler sig stærkt kritisk. Det gør et meget stort indtryk på os, og må
nødvendigvis føre til selv-refleksion.

For mere end et år siden modtog Red Orangutangen et påbud fra Arbejdstilsynet. Bestyrelsen antog på
denne baggrund et eksternt konsulentfirma, TeamArbejdsliv, til at hjælpe med yderligere at kortlægge
problemerne og anvise tiltag, der kunne rette op herpå.

Den 13. februar 2024 kom TeamArbejdsliv med redegørelsen ”Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i
forlængelse af AT-påbud”. Umiddelbart efter påbuddet fra Arbejdstilsynet tog direktør Hanne Gürtler og
medarbejderne sammen fat på arbejdet med at udforme en række tiltag til fremtidssikring af et godt
arbejdsmiljø.

Redegørelsen fra TeamArbejdsliv viste, at der på forsvarlig vis er taget hånd om problemerne, at
arbejdsmiljøet er forbedret, og at tidligere problemer nu er blevet løst, eller godt på vej til at blive løst, på en
måde medarbejderne finder tilfredsstillende.

Årsagen til de oprindelige udfordringer er flere, og skal ikke mindst findes i store organisatoriske ændringer
og kompetencetilpasninger gennem de seneste år. Det strategiske fokus er blevet ændret til nu at ligge på
arbejdet som program-organisation med henblik på i højere grad at sikre orangutangernes langsigtede
overlevelsesmuligheder. Dette har betydet flere strategiske partnere på Borneo og indsatser i flere
orangutang-habitater, så vi i dag sikrer, at langt flere kan overleve i den vilde natur.
Vi står i dag i en situation, hvor store nye programmer er iværksat på Borneo, organisationen er i vækst og
der er sikret en robust økonomi.

Med andre ord så er det lykkedes de dygtige og meget engagerede medarbejdere hele vejen at holde et højt
fagligt niveau og levere flotte præstationer. Desværre er det ikke lykkedes os, før nu, at sikre et
tilfredsstillende arbejdsmiljø for medarbejderne.  Det er vi meget kede af og vi beklager dybt overfor de
medarbejdere, der måtte have oplevet utilfredsstillende forhold.

På ledelsesplads er direktør Hanne Gürtler på orlov. Marie Sigvardt, organisationens mangeårige
programleder, er pr. d.d. blevet konstitueret som direktør. Bestyrelsen vil sammen med Marie Sigvardt og
medarbejderne sikre, at der er og vedbliver med at være et stort fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.

Østerbro, den 15. april 2024
Bestyrelsen for Red Orangutangen