Orangutangen trives særlig godt i tørvemosens skove. Vandet i moserne forhindrer døde planterester såsom blade og træ i at blive fuldstændig nedbrudt. I stedet bliver der over tid dannet et tykt lag tørv, som indeholder store mængder kulstof.

Tørvemoseskov vokser i fugtige tropiske områder på flere kontinenter. En stor del findes i Indonesien, primært på Borneo og Sumatra.

Tørvemoseskoven er blandt de vigtigste økosystemer i Indonesien. Den har en vandrensende funktion, men gør også oversvømmelser mindre voldsomme og regulerer det lokale klima. Mange dyr er i øvrigt helt afhængige af denne biotop, for eksempel den truede orangutang og sumatratigeren.

Når tørvemosen bliver drænet

Orangutangen er som bekendt kritisk truet, og det skyldes blandt andet, at mange af tørvemoseskovene er forsvundet. Store områder er blevet ryddet og drænet for at give plads til landbrugsjord, herunder rismarker og oliepalmeplantager.

Dette har en række alvorlige konsekvenser. Når skoven forsvinder, og jorden tørrer ud, bliver den ekstremt sårbar over for skovbrande. Tørven er nemlig let antændelig. Det er desuden svært at slukke brandene, da de både fortsætter over og under jorden. Ilden spreder sig hurtigt og kan let forårsage stor skade, selv i uberørt regnskov.

Dræningskanaler skærer sig igennem landskabet, hvor tørveskoven engang voksede frodigt. Men Red Orangutangen arbejder sammen med partnerorganisationen BOSF for at genoprette Mawas, så regnskoven kan komme tilbage. Der er håb!

Mawas’ hemmelighed

Tørven binder også enorme mængder kulstof. Man kunne kalde det skovens skjulte hemmelighed, for det er ikke noget, der ses med det blotte øje. Men faktum er, at denne type skov er en af verdens største kulreservoirer.

Indonesien står for hele 65 procent af verdens samlede kulreserver som er bundet i tørven. Kul frigives som kuldioxid (CO2) når der opstår brand i tørven, og det har en enorm negativ klimapåvirkning, både lokalt og globalt.

At bevare eksisterende tørvemoseskov og genoprette jorden, hvor skoven er blevet ødelagt, har længe været et af Red Orangutangens prioriteter. Vi har – sammen med vores indonesiske partnerorganisation BOS Foundation – blandt andet træplantningsprojekter i Mawas, som er et område i Central-Kalimantan på størrelse med Fyn.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med at bevare og genplante regnskov