Ved at testamentere til Red Orangutangen bidrager du til arbejdet med at bevare orangutangen og dens sidste levesteder på Borneo.

Hvis du selv ønsker at bestemme, hvordan din arv skal fordeles, så er det nødvendigt at oprette et testamente.

Tvangsarvinger får automatisk 25 procent af din arv, men de resterende 75 procent kan du fordele, som du ønsker det i dit testamente. Er der intet testamente, så vil arven altid blive fordelt i mellem tvangsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn). Er der ingen arvinger, tilfalder arven staten.

30 procent-løsningen – Dine arvinger har fordel af, at du betænker os

Hvis dine arvinger er længere ude i familie med dig end tvangs-arvingerne, kan du vælge, at vi som organisation skal modtage 30 procent af arven, men da også betale arveafgiften. Hvis du f.eks. har en nevø, som du gerne vil testamentere til, så skal han normalt betale 36,25 procent i boafgift. Men hvis du tilgodeser Red Orangutangen med 30 procent af arven, bliver din nevø fritaget for at betale afgift. Han får dermed mere udbetalt, end hvis Red Orangutangen ikke var inkluderet i testamentet.

Skal Red Orangutangen betale arveafgift?

Nej, ikke med mindre du har valgt 30 procent-løsningen. Red Orangutangen er som velgørende organisation fritaget for at betale arveafgift, så hele beløbet vil gå til arbejdet med at redde orangutangerne og deres regnskovshjem.

Hvad skal der stå i testamentet?

I et testamente skal der udover navn, adresse og cpr.nr. stå, hvilke personer der skal arve, og hvad de skal arve. Du kan også tilføje beløb, der skal efterlades til velgørende organisationer. Du kan desuden skrive, hvem der skal være bobestyrer og dine ønsker til vedligeholdelse af gravsted.

Hvis du vil tilgodese Red Orangutangen i dit testamente, skal der stå, at arvingen er Orangutang Fonden og derudover vores CVR nr.: 36995947. Ifølge Fondsloven § 9m stk. 1, nr. 2 skal det tydeligt fremgå i testamentet, at det er testators hensigt og ønske, at arven til Orangutang Fonden skal anvendes til uddeling og ikke indgå i den bundne kapital.

Hvordan opretter man et testamente?

Hvis du ønsker at betænke Red Orangutangen i dit testamente, tilbyder vi gratis rådgivning via vores advokat. Vi har også samarbejde med dokument24.dk og legaldesk.dk, hvor du kan oprette dit testamente eller et legat online. Du skal blot huske, at det skal underskrives foran en notar eller vitterlighedsvidner for at være gyldigt.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger. Vi hjælper gerne. Og husk – du kan altid ændre i dit testamente.

Kontakt:

Mail: info@redorangutangen.dk 

Ring til os på (+45) 33 93 06 50