RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) er et verdensomspændende, multi-stakeholder-initiativ, der beskæftiger sig med certificering og fremme af bæredygtigt produceret palmeolie. I november er der netop afholdt RSPO-konference (RT16) i Sabah, Malaysia. Red Orangutangen deltog i år for at bidrage aktivt til øget beskyttelse af den kritisk truede orangutang og dens levesteder, som trues af palmeolieplantager. Nye kriterier for RSPO sætter fokus på at afskovningen skal stoppes og tørvemoseskov beskyttes yderligere, når der produceres bæredygtig palmeolie.

”Vi vælger at deltage og støtte op om RSPO, da det er markedets bedste certificerings-alternativ i forhold til reel påvirkning og positiv udvikling af palmeolieproduktionen. Regnskovene på Borneo er under stort pres fra blandt andet oliepalmeplantager, og det er essentielt at en så stor og voksende industri og produktion tager højde for miljøet, befolkningen og naturen på en bæredygtig måde. Det er nu, at vi som verdenssamfund skal nå at reagere, hvis vi vil bevare jordens unikke natur,” fortæller Marie Sigvardt, Head of Programs i Red Orangutangen.

RSPO palmeolie
Afskovning af HCV og HCS skove til fordel for oliepalmeplantager skal stoppes. Dette var et af de helt store emner og punkter til afstemning på RSPO konferencen – RT18.

Nye og forbedrede kriterier til afstemning og godkendt i november

På RT16 var der flere indlæg om mulighederne og udfordringer ved det nuværende RSPO. Helt konkret var der også afstemning om nye principper og kriterier, som nu opdateres for tredje gang siden opstart af RSPO.

De nye kriterier blev godkendt ved afstemning med et stor flertal på 212 for og 19 stemmer mod, og indeholder en række ændringer. Mest nævneværdigt er indførelsen af et tydeligere krav om ”No Deforestation” (ingen afskovning) for producenter med RSPO-certificering. Dette gælder skove med HCV (High Conservation Value), HCS (High Carbon Stock) samt tørvemose områder, som ikke tidligere var underlagt samme krav om beskyttelse.

Temaet for debatten om RSPO er dog fortsat, hvordan certificeringen implementeres bedre og om den reelt efterleves af virksomhederne, der opnår den. Hos Red Orangutangen er vi også fortsat tilbageholdende med at fejre succesen, men er forhåbningsfulde som følge af de nye kriterier og udviklingen i RSPO generelt.

”RSPO er en platform, der har vist, at den kan samle folk. Selvom forbedringer er nødvendige, så er integrerede løsninger og fælles standarder på tværs af sektorer vejen frem, hvis vi skal lykkes med at udbrede et effektivt redskab og en ny norm for bæredygtig produktion af palmeolie med hensyn til naturen og dyrelivet.”

Vil du vide mere: Hvad er RSPO? >>