Naturgummi findes i en lang række hverdagsprodukter fra elastikker til støvler og bildæk. Til trods for sit navn, er det ikke en selvfølge, at det er fremstillet bæredygtigt. Ofte fremstilles det uden hensyntagen til hverken natur, dyreliv eller producenter, og de uhensigtsmæssige fremstillingsprocedurer resulterer i dårlige arbejdsvilkår og negative konsekvenser for miljøet – og dermed orangutangens livsgrundlag. Men gummiproduktion kan gøres bæredygtigt og ansvarligt og dermed blive en del af løsningen til at redde den kritisk truede orangutang og at sikre bedre levevilkår for lokalsamfund.

Red Orangutangen startede i september 2018 et pilotprojekt op i samarbejde med BOSF-Mawas, hvis formål er at gøre gummiproduktionen på Borneo både bæredygtig og ansvarlig, så det kan hjælpe med at bevare Borneos unikke biodiversitet og den kritisk truede orangutang samt gavne lokalsamfundene. Projektet har i første omgang fokus på en landsby, der grænser op til Mawas-området i det centrale Kalimantan på Borneo, som er hjem for en af verdens største bestande af vildtlevende orangutanger. Men målet er at afprøve forskellige muligheder der kan styrke og danne praksis – såkaldte ’best practices’ – for andre landsbyer, og dermed flere småproducenter af gummi gennem omlægning til et agroskovbrugssystem.

Bæredygtig gummiproduktion i et agroskovbrugs system gavner både biodiversiteten og lokalsamfundene, idet der bliver kultiveret en kombination af plantearter med forskellige afgrødetidspunkter, der giver løbende indkomster og fremmer diversiteten. Derudover kan det øge områdets modstandsdygtighed overfor trusler som skovbrande, med en kombination af plantearter der medvirker til en øget vandoptagelse. På den måde fungerer bæredygtige produktionsområder som randzoner omkring orangutanghabitater, der mindsker presset på naturressourcerne og bidrager til at beskytte områdets bestand af vilde orangutanger.

Red Orangutangen og BOSF-Mawas startede i september 2018 et projekt op i landsbyen Timpah. Projektet har som mål at gøre gummiproduktionen bæredygtig og ansvarlig gennem omlægning til agroskovbrug. På billederne ses nogle af resultaterne fra projektets første fase: en lokal planteskole er etableret til produktion af gummitræer af særlig høj kvalitet. Det er det første af sin art i hele Central Kalimantan provinsen.

Indonesiens uhensigtsmæssige gummiproduktion

Indonesien er det land i verden, der producerer næstmest naturgummi med gummitræer plantet på hele 3,5 millioner hektarer land. Lokalt i Timpah, landsbyen i Mawas-området, hvor Red Orangutangens projekt i første omgang igangsættes, er 80% af de knap 3000 indbyggere involveret i gummiproduktion. Men den indonesiske gummiproduktion er desværre karakteriseret af dårlige arbejdsforhold, lave indkomster, og naturgummien fra Timpah er af langt dårligere kvalitet end naturgummien fra sammenlignelige egne grundet manglende viden hos småproducenterne.

Derudover er der i gummiproduktionen ofte manglende hensyntagen til både natur eller dyreliv. Selvom der traditionelt har været tale om såkaldt ”jungle gummi”, hvor gummitræer var en del af et skovområde, ses der i dag oftere monokultur plantager der har forårsaget afskovning, og som resultat ødelægges dyrebart orangutang- og dyrehabitat, og biodiversiteten forværres.

Dyrkning i monokultur indebærer, at kun én afgrøde plantes på dyrkningsarealet. Biodiversiteten bliver derfor ikke genoprettet efter den indledende afskovning, og jorden udtørres og bliver lettere antændelig, da der i monokultur ikke er forskellige rodlængder eller tæt dække af planter. Derfor øges risikoen for skovbrand som resultat heraf. Mellem gummitapningen anvendes der yderligere skadelige kemikalier til ukrudts- og sygdomsbekæmpelse til skade for både natur, dyreliv og producenterne selv.

Den primære årsag til de dårlige vilkår, den dårlige kvalitet og manglende hensyntagen til dyr, natur og producenterne selv ligger i manglende viden. Producenterne mangler viden om effektive alternativer til kultivering, ukrudtsbekæmpelse og podning, der kan forbedre kvaliteten af gummitræerne. Derudover kender de ikke til salgspriserne på naturgummi i andre egne, og det er derfor nemt for opkøbere at snyde producenterne til at sælge til en alt for lav pris.

Naturgummien fra Timpah er af langt dårligere kvalitet end i andre sammenlignelige områder. En dårlig kvalitet og manglende viden om prissætning af produktet giver producenterne en ekstremt lav indkomst. På billedet ses et forsøg på at hæve salgsprisen på naturgummien ved at øge produktets vægt med vand – hvilket blot forringer naturgummiens kvalitet yderligere.

En uansvarlig og ikke-bæredygtig forsyningskæde

Naturgummien fra Timpah opkøbes ofte af mellemmænd, der udnytter producenternes uvidenhed om prissætning, og ifølge Indonesian Rubber Research Institute står producenterne derfor tilbage med en indkomst på 420 kr. om måneden. Det er langt under Indonesiens gennemsnitsindkomst.

Det frister småproducenterne til at ty til illegale aktiviteter og industrier, såsom illegal tømmerhugst og minedrift, da de ofte lover den pressede husholdning hurtige penge. Sådanne aktiviteter har endnu større konsekvenser for miljøet og dyrelivet, og især orangutangens overlevelse trues heraf. Læs mere om truslerne her >>

Også i det sidste led i forsyningskæden – hos forhandlerne og forbrugerne – har der været et manglende fokus på produktets oprindelse og konsekvenser for både dyreliv, natur og producenterne. I 2013 udførte Danwatch en undersøgelse af 31 danske forhandlere af naturgummi. Undersøgelsen afslørede, at kun én ud af de 31 virksomheder havde implementeret kontrol af naturgummiens bæredygtighed.

Når regnskovene ryddes til fordel for monokulturelle plantager såsom gummi, ødelægges orangutangens habitat, og orangutangen tvinges ud af dens naturlige omgivelser.

Bæredygtig certificering

Som led i gummi-agroskovbrugsprojektet vil mulighederne for certificering af FSC® blive afsøgt. Gennem sådan certificering sikres en bæredygtig og ansvarlig produktion, alt imens gummiproducenterne kan få en højere pris for naturgummien, og det bliver lettere for forbrugerne at prioritere bæredygtighed.

Men certificering er samtidig ressourcekrævende og omkostningstungt, og det kræver, at der eksisterer et marked, der efterspørger bæredygtige gummi-produkter og er villig til at betale den merpris der er forbundet med en bæredygtig produktion. Den aktuelle klimadebat sætter bæredygtighed på dagsorden, og bæredygtigt og ansvarligt fremstillet naturgummi efterspørges og prioriteres i stigende grad. Red Orangutangen håber derfor, at denne efterspørgsel vil kunne mærkes helt ude i Borneos skovlandsbyer og skabe incitament til at sikre en bæredygtig og orangutangvenlig gummiproduktion, der samtidig øger småproducenternes leveforhold.

Du kan som forbruger være med til at sikre bæredygtig og ansvarlig produktion, og dermed hjælpe til at beskytte orangutangen og dens habitat, ved at gå efter bæredygtigheds-certificerede produkter – du kan for eksempel gå efter FSC mærket.

Du kan hjælpe orangutangen og bevare dens habitat

Du som forbruger kan være med til at beskytte dyrelivet og biodiversiteten, herunder orangutangen og dens habitat, ved at gå efter bæredygtigheds-certificerede produkter, f.eks. FSC mærkede produkter, og være opmærksom på, hvor produkterne kommer fra, når du handler.

Du kan også hjælpe ved at støtte vores arbejde for at beskytte og genoprette regnskovene og deres unikke biodiversitet her >>