World Environment Day sætter fokus på vores behandling af miljø og natur. Det er særligt aktuelt i en tid, hvor ødelæggelser af naturen forværrer tre store sammenhængende kriser: Klimakrisen, biodiversitetskrisen og pandemier. Red Orangutangens arbejde med at beskytte regnskoven er en del af løsningen på alle tre.

De seneste måneder har coronakrisen løbet med opmærksomheden. Men når vi skal reflektere over, hvad vi har lært af krisen, står særligt én ting klart: Vi skal blive bedre til at passe på naturen.

I dag er det FN’s officielle World Environment Day, og denne dag er ikke blevet mindre vigtig i lyset af coronapandemien. Både løsningerne på klimakrisen, biodiversitetskrisen og beskyttelse mod fremtidige pandemier er nemlig afhængige af en forbedret naturbevarelse.

Flere fremtrædende forskere har gjort opmærksom på, hvordan ødelæggelse af naturen, nedgangen i biodiversitet og klimaforandringerne med stor sandsynlighed øger risikoen for pandemier. FN’s Miljøprogram har været ude med samme budskab. ”Nature is sending us a message,” udtalte FNs miljøchef Inger Andersen om coronapandemien.

Kort sagt: Passer vi på naturen, passer vi på os selv. Det betyder også, at Red Orangutangens arbejde med at beskytte og genoprette regnskoven er endnu mere aktuelt end nogensinde. Men hvordan hænger det sammen?

Læs hvad vi mener om klimakrise, biodiversitetskrise og pandemier her.

Når vi ødelægger naturen, går det ud over dyreliv og klima

Verden befinder sig i en biodiversitetskrise – ofte omtalt som ’den sjette massedød’. En FN-rapport fra 2019 fastslår, at op mod en million dyre- og plantearter er truet af udryddelse på verdensplan.

Det er en katastrofe – blandt andet for Borneo.

Borneo er et decideret biodiversitets-hotspot. Det betyder, at der lever rigtig mange dyre- og plantearter i Borneos tætte regnskov – hvoraf mange er helt unikke for øen. Blandt dem er selvfølgelig vores tætte slægtning, Borneo orangutangen.

Foto: BOS Foundation

Men dyrelivet er truet, og en af de vigtigste årsager er, at dyrene mister deres levesteder. Regnskovene på Borneo bliver eksempelvis fældet og brændt for at gøre plads til plantager, miner og infrastruktur. Klimaforandringerne forværrer biodiversitetskrisen, fordi mange arter bliver tvunget til at tilpasse sig et nyt klima på rekordtid.

Ødelæggelser af naturen er samtidig med til at eskalere klimaforandringerne. Når skove bliver fældet og brændt, frigiver det drivhusgasser til atmosfæren. Især tørvemoseskoven på Borneo er en vigtig spiller her. Borneos tørvemoseskove lagrer nemlig meget store mængder kulstof, fordi tørven her består af meterdybe lag af døde planterester. En unik egenskab, der stabiliserer klimaet – lige indtil tørvemosen bliver drænet og brændt ned. Så bliver kulstoffet frigivet som CO2 og medvirker til de globale klimaforandringer. I kampen for at mindske klimaforandringerne og passe på tusindvis af arter, er det derfor nødvendigt at stoppe rydningen af skovene – og genoprette degraderede naturområder.

Læs også: Regnskoven skal være med til at redde klimaet

Vi øger selv risikoen for pandemier

Og så er vi tilbage, hvor vi startede. For udover at vi mærker konsekvenserne af biodiversitetskrisen og klimakrisen, så øger naturødelæggelserne også risikoen for pandemier.

Antallet af sygdomme, som stammer fra dyr, er steget de seneste årtier, og det skyldes med stor sandsynlighed menneskelig adfærd. Risikoen for nye sygdomme og smittespredning stiger, når vi ændrer på kontakten mellem vilde dyr og mennesker – for eksempel når der bliver opdyrket nyt land, eller når regnskoven bliver fældet. Dyr bliver drevet ud af deres naturlige habitat og tættere på mennesker i jagten på føde og nye levesteder.

Samtidig peger eksperterne på, at klimaforandringerne kan have en negativ betydning for sundheden. En stigende temperatur vil, op til et vist punkt, få mange mikroorganismer til at formere sig hurtigere, ligesom klimaforandringerne er skyld i flere ekstreme vejrfænomener såsom tørke og oversvømmelser, der har betydning for spredningen af sygdomme.

Red Orangutangen arbejder for klima og biodiversitet

Men der er håb. Så længe vi ikke ændrer og ødelægger økosystemer, passer naturen sig selv. Derfor er den bedste måde at undgå pandemier i fremtiden at beskytte vores natur og biodiversitet.

Genplatningsprojektet. Foto: BPI/BOS Foundation

Red Orangutangen og vores partnere samarbejder med lokalbefolkningen på Borneo om adskillige projekter, der skal beskytte regnskoven. Vi blokerer menneskeskabte dræningskanaler, som er blevet bygget for at dræne tørvemosen, så den kan blive brændt ned og brugt til plantager. Det er katastrofalt for klimaet, når tørvemoseskov brænder, og samtidig er tørvemosen orangutangens foretrukne levested. Vi forebygger og bekæmper også skovbrande. Og i et stort genplantningsprojekt bliver de dele af regnskoven, som allerede er blevet ødelagt, genplantet.

Red Orangutangen arbejder tæt sammen med lokalbefolkningen for at sikre, at regnskoven bliver brugt på en bæredygtig måde – både for biodiversitet, klima og os selv.

Glædelig World Environment Day.

Læs mere om vores skovprogram her.