Sumatra-orangutangen bliver i et nyt studie udpeget til at være i høj risiko for smitte med SARS-CoV-2. Organisationen Red Orangutangen ser COVID-19 som endnu en trussel mod den kritisk trueede orangutang og mener derfor, at indsatsen for artens bevarelsen skal styrkes og de  illegale aktiviteter i skovområderne, hvor de sidste vildtlevende orangutanger lever skal bremses.

For nyligt kunne DR fortælle om et nyt studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS, der undersøger risikoen for, at 410 forskellige dyrearter kan blive smittet med det virus, som kan føre til COVID-19. Her er Sumatra-orangutangen blandt de arter, der kategoriseret som i ’meget høj risiko’.

”Studiet bekræfter lige præcis det, vi frygter. Man ved, at orangutanger er følsomme over for de virus og bakterier, som hos mennesker forårsager respiratoriske sygdomme, så vi og vores indonesiske partnere har fra begyndelsen af coronakrisen haft en forventning om, at COVID-19 udgør en risiko for orangutangen. Sumatra-orangutangen er i forvejen en kritisk truet art, så det er meget alvorligt, når det nu bliver bekræftet, at den er i høj risiko for smitte. Det er samtidig bekymrende, at 40% af de undersøgte arter, som er modtagelige for virusset er truede arter,” siger direktør hos Red Orangutangen Hanne Gürtler.

Udover forekomsten af ACE-2-receptorer, fortæller DRs artikel, at tæt omgang med mennesker kan øge risikoen for coronasmitte blandt dyr.

”Tæt kontakt mellem mennesker og vildtlevende orangutanger kan få katastrofale følger, når der er tale om en så udsat art. Det er derfor helt afgørende, at vi får bremset ulovlige aktiviteter i skovområderne i Indonesien, der presser orangutangerne tættere på mennesker. Som følge af COVID-19 ser vi desværre en stigning i illegale aktiviteter i regnskovene, som gør orangutangerne endnu mere udsatte,” forklarer Hanne Gürtler.

Red Orangutangens projekter er på Borneo, hvor Borneo-orangutangen holder til. Den er ikke blandt de 410 arter, som er blevet undersøgt i det nye studie. Den er dog så tæt beslægtet med Sumatra-orangutangen, at man må formode, at den også er i højrisikogruppen. Red Orangutangen støtter verdens største rehabiliteringscenter for forældreløse orangutanger, Nyaru Menteng, hvor over 300 orangutanger lige nu gennemgår træning for en dag at blive genudsat i naturen.

”Orangutangerne på rehabiliteringscentrene er afhængige af daglig kontakt med mennesker, og derfor udgør COVID-19 en reel trussel for dem. Vi og vores indonesiske partnere har fra begyndelsen af coronakrisen været opmærksomme på denne trussel, og derfor er centrene i øjeblikket lukket ned for alle andre end det mest nødvendige personale, der alle testes jævnligt og bærer beskyttelsesudstyr. Herudover har vi iværksat en indsats i landsbyerne omkring rehabiliteringscentret for at bremse smitten. Det skal forhindre smitten i at brede sig til centeret, og samtidig beskytte lokalbefolkningen. Det nye studie bekræfter, at disse indsatser er helt nødvendige,” siger Hanne Gürtler.

Læs også:

Længere version: Forskning bekræfter, at orangutanger er i høj risiko for at kunne blive smittet med ny coronavirus

COVID-19 og den kritisk truede orangutang

Naturbeskyttelse er det bedste værn mod pandemier

Coronahjælp til orangutanger og lokalbefolkning: Her er vores indsatser mod COVID-19

For yderligere info:

Direktør Hanne Gürtler

hg@savetheorangutan.org

Tlf. 29 87 07 26

Kommunikationsansvarlig Sedsel Brøndum Lange

sbl@savetheorangutan.org

Tlf. 29 87 38 81