FN’s Klimapanel har i dag udgivet en rapport, der opsummere den nyeste viden om klimakrisen. Det ser ikke godt ud. Temperaturer stiger hurtige end hidtil, havene stiger og de voldsomme vejrfænomener bliver flere.

”Det samlede overblik giver anledning til ekstra bekymring.”

Det var klimaminister Dan Jørgensens ord i dag, da den nyeste version af FN’s Klimapanels (IPCC) hovedrapport blev præsenteret. Her er tale om det man kan kalde verdens vigtigste klimarapport, som netop er udgivet i en helt ny og ikke videre opmuntrende udgave. Den sætter en tyk streg under alvoren i klimakrisen.

De vigtigste konklusioner er, at klimaforandringerne uomtvisteligt er menneskeskabte, at den globale temperatur stiger med hidtil uset hast. Faktisk vil den globale opvarmning overstige 2 grader i midten af dette århundrede med mindre, der virkelig sker radikale samfundsforandringer.

”Den nye rapport gør det tydeligt, hvilken katastrofal situation, vi står i. Dette bør være et wake-up call for alle magthavere, der kan gøre en forskel for at bremse de voldsomme klimaforandringer, som har betydning for hele kloden – både mennesker og dyr,” siger Red Orangutangens direktør Hanne Gürtler.

Flere voldsomme vejrfænomener

234 forfattere har arbejdet i otte år på at samle den vigtigste viden om klimaet, siden den seneste hovedrapport udkom i 2013.

Hovedrapporten udkommer over flere omgange, og det der netop er udgivet er første delrapport, som fokuserer på, hvilke forandringer vores klode allerede har været igennem, og hvordan verden vil se ud fremover.

Den fortæller blandt andet, at vi godt kan vænne os til de særlige vejrfænomener, som har ramt kloden over sommeren. De bliver nemlig kun hyppigere og voldsommere fremadrettet. Det gælder storme, hedebølger,  nedbør, smeltende is og højere havniveau.

”Alarmklokkerne er øredøvende og beviserne er uomtvistelige: udledningen af drivhusgasser fra fossilt brændstof og afskovning kvæler vores planet og sætter milliarder af mennesker i fare,” udtaler FNs generalsekretær António Guterres ifølge The Guardian.

Håb, hvis vi gør en massiv indsats

Selvom rapportens mange konklusioner primært tegner et meget dystert billede, kan der også findes en flig af håb i løbet af de over 3000 sider. Vi kan nemlig stadig gøre noget – men det kræver en massiv indsats.

”Det er nødvendigt at gøre en forskel på mange forskellige parametre, men vi har særligt fokus på de naturbaserede løsninger. Det handler blandt andet om at beskytte verdens skove, som har en klimastabiliserende effekt, og undgå at de bliver ryddet og dermed udleder store mængder CO2,” siger Hanne Gürtler.

Læs mere om vores arbejde for at beskytte regnskoven.