Scroll to Content

Regnskoven på Borneo er under stort pres

Den indonesiske regering ejer al skov på Borneo. Ministeriet for Skov og Naturbevarelse tildeler skovområder status alt efter, hvor værdifulde de finder dem. Er skovområdet hjemsted for mange sjældne dyre- og plantearter, kan det få status af fredet. Red Orangutangen støtter arbejdet for at få fredet flere skovområder, og vi støtter patruljering af fredet skov for at hindre illegal skovrydning og skovbrande.

2.500 orangutangers fremtid sikret i Mawas

Tilbage i 2013 lykkedes det Red Orangutangens lokale samarbejdspartner, BOS Foundation, at få fredet et regnskovsområde på størrelse med Fyn. Området, Mawas, ligger midt på Borneo og er hjem for 2.500 vilde orangutanger, som nu kan leve under mere fredelige omstændigheder. Der fældes dog skov hele vejen rundt om Mawas. Red Orangutangen arbejder derfor for at styrke landsbyerne i Mawas, så de ikke fristes til at lade illegale tømmerselskaber komme til.

Læs om vores indsats til bevarelse af regnskoven og den kritisk truede orangutang

https://redorangutangen.dk/app/uploads/2018/04/Skærmbillede-2019-04-05-kl.-15.31.23-300x200.png

Video: Hvad er Mawas og hvordan beskytter vi skoven?

Holdningsændring

Red Orangutangen arbejder via sin lokale samarbejdspartner og andre miljøorganisationer for en holdningsændring hos den indonesiske regering i forhold til regnskov. Siden FN’s klimatopmøde på Bali i 2007 er Indonesien blevet mere opmærksom på sin udledning af CO2. En udledning som dels skyldes afbrændingen af tørvemoseskov i forbindelse med anlæg af plantager.

Patruljering og kamp mod illegal skovhugst

Selvom Ministeriet for Skov og Naturbevarelse freder et skovområde, så betyder det desværre ikke, at det er sikret mod fældning eller anden illegal aktivitet. Op mod 90 procent af fældningen af regnskoven på Borneo sker illegalt. Red Orangutangen støtter derfor patruljering af de fredede regnskovsområder og arbejder for at skabe bæredygtige indtægtskilder for lokalbefolkningen, der oftest bliver tiltrukket af de hurtige penge i den illegale industri.

Patruljering mod skovbrande

Skovbrande udgør en stor trussel mod regnskoven og dermed orangutangerne. Red Orangutangen støtter organiseringen af frivillige brandpatruljer blandt landsbyerne i skoven, så de kan patruljere deres områder for at forebygge og bekæmpe skovbrande. Red Orangutangen støtter desuden etableringen af brønde til brug ved brandbekæmpelse og indkøb af de nødvendige redskaber til patruljeringen.