Et nyligt afsluttet projekt med fokus på at tilpasse sig klimaforandringerne har på kort tid gjort skolebørn på Borneo langt klogere på natur, miljø og ekstreme vejrfænomeners betydning for deres hverdag.

På kun et år er der sket en fantastisk udvikling med børnenes viden om naturen i to landsbyer på Borneo.

Landsbyerne er omgivet af regnskov og ligger i Mawas-området, hvor Red Orangutangen sammen vores indonesiske partner BOS Foundation har været engageret i mange år. Landsbysamfundene er særligt sårbare over for klimaforandringerne og konsekvenserne af vejrfænomener som El Niño og La Niña.

Derfor har BOS Foundation og Red Orangutangen i et netop afsluttet projekt arbejdet for, at børnene i landsbyerne fik undervisning, der giver dem mere forståelse for klimaforandringernes betydning for dem og naturen. Det  gør dem bedre forberedt, når konsekvenserne rammer dem. Undervisningen gav blandt andet børnene forståelse for, hvorfor der de seneste år er kommet flere oversvømmelser og længere tørkeperioder på Borneo.

”Det er ret imponerende, hvad der er blevet opnået på kun ét år. Lærere og elever har fået meget ud af miljøundervisningen, som blandt andet indebar studieture rundt i tørvemoseskoven. Det gav en langt større forståelse for konsekvenserne,” forklarer programleder Marie Sigvardt.

Læs også: Tørvemoseskovens hemmeligheder

Tørvemosen i Mawas (Foto: BPI)

Befolkningen er blevet mere opmærksomme på orangutanger

Børn og unge på Borneo har enorm betydning for regnskoven. Håbet er, at de bliver skovens beskyttere i fremtiden.

”Projektet handlede om at give de unge forståelse for og en fornyet kærlighed til miljøet,” forklarer Jhanson Regalino, som er Programme Manager for BOSF Mawas.

Det indebærer blandt andet forståelse for, hvad man gør, hvis man ser en orangutang på en mark eller i en landsby. En situation, der slet ikke er urealistisk, når man bor tæt op ad regnskoven.

”Eleverne kan nu påvirke deres forældre til ikke at fælde træer, der kan fungere som føde for orangutanger. Lokalsamfundet er mere opmærksomme, når de støder på orangutanger på deres marker og er begyndt at rapportere til BOSF Mawas. Der har været to rapporter for nylig om, at der er blevet set orangutanger,” forklarer Jhanson Regalino.

Når BOS Foundation får besked om, at der er set en orangutang i beboelige områder, giver de besked til myndighederne og sammen sørger de for, at orangutangen bliver reddet og flyttet til et andet område, eller bliver guidet tilbage til dens egen skov igen.

Støt vores arbejde her

Kan blive udbredt til mange flere skoler

I alle vores projekter er der stort fokus på, hvordan de positive resultater kan fortsætte, også efter projektet er afsluttet. Til dette projekt blev der udviklet

undervisningsmateriale, som kan bruges ikke kun i de to landsbyer, men i hele distriktet.

“De lokale politikere er meget positive over for at udbrede materialet til mange flere skoler, og dét vil virkelig gøre en forskel. Både for lokalbefolkningerne, naturen og orangutangerne i området. Derfor er netop udbredelse af undervisningsmaterialet noget, som BOS Foundation og Red Orangutangen arbejder videre på,” forklarer Marie Sigvardt.

Udover undervisning af børn og voksne, havde projektet et bredt fokus på at tilpasse sig klimaforandringerne. Det indebar blandt andet finansiering af brandbekæmpelsesgrupper.