Vilde orangutanger er orangutanger, der lever frit og uafhængigt i deres naturlige habitat. Mawas er hjemsted for flere end 2.500 vilde orangutanger, og i området Tuanan alene vurderes populationstætheden at være mellem 4,3-4,5 individer / km2. På feltstationen Camp Tuanan forskes og laves videnskabelige publikationer inden for vilde orangutangers økologi, livshistorie og sociale adfærd. Disse data om orangutangadfærd øger løbende Red Orangutangen og BOS Foundations forståelse for ​​orangutanger og deres naturlige habitat, hvilket igen giver den nødvendige viden til at køre for eksempel rehabiliteringsprogrammer og habitatrestaurering. På Camp Tuanan er data løbende blevet indsamlet siden 2003, og der findes adfærdsdata for mere end 70 identificerede individer. For første gang nogensinde bliver forskernes viden og orangutang-observationer nu en del af et program, der giver støtter muligheder for at følge vilde individer helt tæt på og få historier fra regnskoven.

Følg en vild orangutang
Det koster 100 kr. om måneden at følge en vild orangutang.
Bemærk, at hvis en anden end betaler skal stå som støtte, skal der laves en XX. Hvis du ikke har en dansk bankkonto og derfor ikke kan betale via PBS eller dankort, så kan du kontakte os på tlf. 33 93 06 50 for at lave en aftale om betaling via bankoverførsel.

Læs hvad pengene går til

Støt Red Orangutangens arbejde med de vilde orangutanger og få historier direkte fra regnskoven

INDSÆT TEKST OM DE 3 MULIGE ORANGUTANGER MAN KAN FØLGE

Taymur hygger sig med vennerne i skovskolen
  • fjkooeopeioepo
  • jfoeopeopeopeopi
  • keokeopeokpeop

Hvad får du når du følger en vild orangutang?

Når du følger en vild orangutang får du med det samme et bevis på støtten og hele historien om den givne orangutangs liv frem til nu pr. email. Hvis du ønsker det, sender vi også et trykt bevis til dig.

Derudover sender vi løbende opdateringer om den givne orangutangs liv og udvikling i regnskoven til dig, så du kan følge. Du vil få et indblik i livet i skoven samt høre hvordan orangutangen trives og udvikler sig gennem hverdagens genvordigheder og successer. Vi sender opdateringer ud ved månedskiftet januar/februar, månedskiftet april/maj, i august og ved månedskiftet oktober/november. I august er det i form af en 5-10 minutters video. Du får også et nyhedsbrev, hvor du kan læse om vores arbejde på Borneo og resultaterne heraf. Vi deler også den nyeste viden om orangutangerne og deres levesteder.