Bevarelse af regnskoven og de vilde orangutangbestande
Red Orangutangen støtter arbejdet på Borneo med at bevare den tilbageværende regnskov og hermed beskytte de vildtlevende orangutanger. Borneos skove er blandt verdens mest artsrige økosystemer i verden og har en enorm betydning for stabiliseringen af det globale klima. Red Orangutangen arbejder via sine lokale samarbejdspartnere og andre miljøorganisationer for at påvirke den indonesiske regering i en positiv retning i forhold til regnskovsbeskyttelse. I 2013 lykkedes det blandt andet at få fredet Mawas - et regnskovsområde på størrelse med Fyn, der er hjem for flere end 2.500 vilde orangutanger. Siden 2017 har Red Orangutangen medvirket til beskyttelse af knap 3.000 vilde orangutanger i Rungan River området. Arbejdet involverer blandt andet patruljering af regnskoven for at hindre illegal skovrydning og skovbrande.

Genetablering af orangutanghabitat
Enorme skovområder er gået tabt på Borneo som følge af etablering af plantager, tømmerhugst, skovbrande og dræning af tørvemoseområder. Red Orangutangen støtter derfor arbejdet med at genetablere skoven og økosystemet i de ødelagte områder. Dette gøres for at genskabe levesteder for orangutangerne og øge mængden af føde, men også for at gøre den tilbageværende skov mere modstandsdygtig over for skovbrande. Arbejdet indebærer blandt andet blokering af dræningskanaler i Mawas’ kulstofrige tørvemoseskov samt genplantning. Gennem genopretning af ødelagte områder og brandbekæmpelse, kan den naturlige tørvemoseskov få lov at regenerere og dermed medvirke til at stabilisere klimaet og igen danne rigt habitat for blandt andet orangutanger.

Skovens folk
Den oprindelige befolkning på Borneo har i generationer levet i regnskoven og forvaltet dens naturressourcer på bæredygtig vis. Skoven er en vigtig del af deres livsgrundlag, og de seneste årtiers industrielle udvikling og afskovning har derfor vanskeliggjort deres leveforhold. Disse lokalsamfund er ofte tvunget ud i illegale aktiviteter, når det er svært at skaffe brød på bordet. Samarbejde med folk bosiddende i og omkring skoven er derfor afgørende for den langsigtede bevarelse af regnskoven og de vilde orangutanger på Borneo. Derfor arbejder Red Orangutangen med at skabe alternative indtægtskilder, samt  sikre og styrke de oprindelige folks rettigheder og levevilkår, hvilket samtidig er en af de mest effektive midler til bevarelse af skov.

 

Regnskov Borneo

Hvad går dit bidrag til?

- Beskytte vilde orangutanger og andre truede dyr
- Bevare regnskoven og sikre orangutangens naturlige levesteder
- Genoprette regnskoven for at øge orangutangens overlevelsesmuligheder og stabilisere klimaet
- Støtte bæredygtige og langsigtede løsninger for oprindelige folk i og omkring skoven