Scroll to Content

Kun enkelte skovområder med særstatus er beskyttet af den indonesiske regering. Resten af skoven kan lovligt anvendes til industri. Store dele af den vilde regnskov på Borneo er fuldstændigt eller delvist ødelagt. Har skoven været brugt til tømmerhugst, og er den ikke helt ryddet til fordel for eksempelvis palmeolieplantager, kan den dog genoprettes. Red Orangutangen støtter genopretning af ødelagt regnskov. Vi har blandt andet støttet et helt konkret “best practice” projekt i Mawas, hvor landsbygrupper og lokalbefolkningen står for genplantning af store områder tørvemoseskov.

Tørvemoseskoven i Mawas
I 1990’erne ville Indonesien være selvforsynende med ris for at øge velstanden. Derfor blev store skovområder udpeget til risdyrkning, og et af disse var regnskovsområdet Mawas. Et område der cirka er på størrelse med Fyn. Store dele af Mawas er tørvemoseområder, der blandt andet kendetegnes ved en høj vandstand. Regeringen byggede hundredevis af afvandingskanaler for at bruge jorden til risproduktion. Desværre medførte dræningen af tørvemoserne store omvæltninger i økosystemet, hvor der blandt andet lever 2.500 vilde orangutanger. Risprojektet er imidlertid blevet opgivet i Mawas, og siden 2003, har Red Orangutangens lokale samarbejdspartner, BOS Foundation, haft ansvaret for at beskytte og genetablere områdets natur. Dette arbejde støtter vi direkte både fagligt og økonomisk.

Video: Hvad er Mawas?