Scroll to Content

Regnskoven på Borneo har altid været hjem for både orangutanger og mennesker. Red Orangutangen arbejder sammen med BOS Foundation og Borneo Nature Foundation med midler fra Civilsamfund i Udvikling for at sikre en plads i naturen til både mennesker, planter og dyr.

Marginaliseret befolkning

I og omkring regnskoven bor den voldsomt marginaliserede oprindelige befolkning, dayakkerne. Der er sparsom eller ingen infrastruktur i området. Niveauet for uddannelse er lavt, og der er langt til jobmuligheder.

Rettigheder og skovbevarelse

Red Orangutangen arbejder for at oprindelige folk bliver informeret om deres rettigheder. Småbønderne har ikke formel ret til den jord, de dyrker. Deres livsgrundlag er under konstant pres.

Miljøundervisning

Red Orangutangen arbejder for at informere om miljøhensyn og bæredygtighed. Klimaforandringer og udpining af naturressourcer har forværret småbøndernes og fiskernes situation.

Bæredygtige indtægtskilder

Lokalbefolkningen på Borneo er ofte nødsaget til at lave Illegale aktiviteter, som tømmerhugst og minedrift, når det er svært at skaffe brød på bordet. Derfor indtænkes lokalsamfundene aktivt i de projekter, som Red Orangutangen støtter. Orangutangerne på rehabiliteringscentrene, som vi støtter, fodrer dagligt centrenes orangutanger med hundredvis af kilo frugt, som kommer fra lokale landbrug og via vores genplantningsprojekt har vi i fire landsbyer etableret planteskoler, som skal levere over 100.000 træstiklinger.

Lokal forankring

Red Orangutangens erfaringer viser, at det er altafgørende for et projekts succes og bæredygtighed, at det tager udgangspunkt i landsbyindbyggernes egne behov, og at de og ikke vi er primus motor i implementeringen af de projekter, som Red Orangutangen støtter.