Ligesom mange andre produkter indeholder juleslik ofte palmeolie. Men hvad gør en bevidst forbruger, som ved, at dyrkning af palmeolie er skyld i afskovning, der går ud over orangutanger og andre dyr? Svaret er desværre kompliceret, men denne artikel kan forhåbentlig være med til at give dig et bedre overblik over status for det bæredygtige palmeolie-valg.

Julen nærmer sig og dermed også højsæsonen for juleslik. Halvdelen af alle varer i et almindeligt supermarked indeholder palmeolie – og det inkluderer desværre også det slik som vi ofte vælger til jul.

Palmeolie er en vegetabilsk olie som udvindes af oliepalmens frugter og frugtkerner. Oliepalmen bliver hovedsagligt dyrket på plantager i Sydøstasien, og Malaysia og Indonesien står tilsammen for 80 procent af verdens palmeolieproduktion. Palmeolie er den mest anvendte vegetabilske olie i verden, fordi det er relativt billigt at dyrke oliepalmer, og fordi de vokser hurtigt. Men hvad er problemet med palmeolie?

Produktionen er skyld i afskovning

Produktionen af palmeolie er skyld i omfattende negative konsekvenser for regnskoven, orangutangerne og andre dyr, fordi skovene bliver ryddet for at give plads til plantager. Halvdelen af al den regnskov som forsvinder på Borneo bliver ødelagt på grund af palmeolieindustrien. Når den gamle, tropiske regnskov forsvinder, mister orangutangen og tusindvis af andre arter sit hjem og det mindsker chancen for artens overlevelse. Orangutangerne bliver isoleret på små områder, hvor det er svært at finde føde, og hvor de desuden kommer i for nær kontakt med mennesker.

Oliepalmeplantager har mange steder på Borneo erstattet regnskoven.

Ved skovrydningerne bliver skoven også brændt ned, hvilket kan lede til kolossale og ukontrollerbare skovbrande, som ødelægger skoven endnu mere. Den kraftige røg som forurener atmosfæren påvirker klimaet og er sundhedsskadelig både for mennesker og dyr.

Læs også: Brandsæsonen er ovre – men den har sat sine spor

Problemet er dermed ikke palmeolien i sig selv, men fældningen af regnskoven til fordel for produktionen, som betyder, at orangutangen mister sit hjem. Palmeolieindustrien er i dag meget omfattende, og de områder der bliver brugt til produktion vokser hele tiden. Der er brug for et stop for afskovning nu, hvis der også skal være plads til orangutangerne i fremtiden. Heldigvis er der sat initiativer igang for at gøre dyrkningen af oliepalmer mere bæredygtig.

Certificeret palmeolie er et skridt i den rigtige retning

Organisationen Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) er en sammenslutning af aktører med forskellige tilknytning til palmeolieindustrien. RSPO er udsprunget af et initiativ fra WWF og sigter efter at udvikle retninglinjer og forudsætninger for bæredygtig palmeolieproduktion. Blandt de danske medlemmer er Arla Foods, Coop Danmark, Matas og Novozymes. Se alle medlemmer her.

Som medlem af RSPO forpligter man sig til at leve op til en række krav som sikrer større bæredygtighed og mindsker rydningen af orangutangens regnskovshjem. Der er dog blevet rejst en del kritik af certificeringen, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved effekten af den.

I slutningen af 2018 deltog Red Orangutangen ved RSPOs årsmøde, hvor nye kriterier for RSPO- certificeringen blev godkendt. Disse indebærer blandt andet, at fokus skal lægges på at stoppe skovhugst på områder med høj bevaringsværdi (high conservation value), højt kulstof-indhold (high carbon stock) og i tørvemoseområder.

Læs mere: Bæredygtig palmeolie uden afskovning

Red Orangutangen ser meget positivt på denne udvikling og støtter RSPO, da det på nuværende tidspunkt er den bedste certificeringsstandard for palmeolie på markedet.

Der er dog fortsat behov for forbedringer samt at holde øje med, at de nye kriterier bliver implementeret og skaber en virkelig forbedring for skovene. Vi er derfor tilbageholdende med at fejre de nye kriterier, men forholder os håbefuldt til dem. Der er ingen tvivl om, at du som forbruger sender et stærkt signal ved at efterspørge RSPO og bæredygtighedscertificerede produkter, når du handler.

Hvorfor vælge certificerede palmeolie frem for boykot?

Palmeolieproduktion er sammenlignet med andre typer olier langt mere pladsbesparende. Hvis man skulle bytte palmeolien ud med et alternativ (f.eks. kokos eller soya), ville produktionen kræve et endnu større skovområde. En massivt boykot kan dermed give bagslag, så endnu mere regnskov bliver fældet. Det kan også betyde et enormt tab for millioner af mennesker, der er ansat i industrien, hvilket ville have store konsekvenser for et lavindkomstland som Indonesien. Sidst men ikke mindst kan en europæisk boykot betyde, at palmeolieindustrien blot søger nye markeder, hvor bæredygtighed ikke er et krav. Fokus skal derfor lægges på at sikre en bæredygtig produktion, som ikke forårsager negative konsekvenser for hverken skov eller dyr.

Et EU-direktiv kræver nu, at det tydeligt skal fremgå af varedeklarationen, om der er palmeolie i et produkt. Dermed kan du som forbruger aktivt tage stilling til, hvilke produkter du vil eller ikke vil købe, og det bliver lettere at vælge RSPO-mærket palmeolie. Du kan også støtte ikke-statslige organisationer som Red Orangutangen, som arbejder for at påvirke myndighederne i de lande som producerer palmeolie, for at de skal stille krav til bæredygtighed i industrien.

Læs om vores skovprogram her.

Red Orangutangen anser endnu ikke RSPO som en garanti for bæredygtig palmeolieproduktion. Det er dog en positiv udvikling i industrien, og i dag er det forbrugernes bedste mulighed for at støtte en ansvarlig udvikling i palmeolieindustrien. Red Orangutangen anbefaler derfor, at du som forbruger her til jul kigger en ekstra gang på julegodterne, før du køber dem, og vælger et alternativ som i det mindste er RSPO-certificeret. På den måde tager du som forbruger et ansvar og støtter en positiv udvikling i palmeolieindustrien.