Satellitdata viser, at tab af regnskov i Indonesien er steget med 50 % de første 20 uger af 2020. De nye tal bekræfter ikke blot en verdensomspændende tendens til, at skovrydningen er steget som følge af coronakrisen – tallene er langt værre end frygtet. Det har store konsekvenser for biodiversitet og klima også efter coronakrisen, mener Red Orangutangen.

Mens klimaet har nydt godt af færre flyture under coronapandemien, har andre klimasyndere vundet frem. Flere steder i verden er der nemlig blevet meldt om øget afskovning i lyset af coronakrisen. Dette er ikke mindst tilfældet i Indonesien, som råder over store områder med tropisk skov.

Nu viser nye satellitdata mere præcist, hvordan det står til i Indonesien. Og det er endnu værre end frygtet. Ifølge Climate Home News, steg tab af skov i Indonesien i de første 20 uger af 2020 med 50 % sammenlignet med samme periode sidste år. Data er indsamlet af Global Land Analysis and Discovery (GLAD) laboratory ved University of Maryland og analyseret af Greenpeace.

”Disse satellitdata bekræfter det, vi hører fra vores indonesiske partnere. Mange mennesker mister deres job på grund af pandemien, og derfor bliver de desperate. Fældning af skoven er en af de løsninger de ser for at skabe en indtjening,” forklarer Marie Sigvardt, som er programansvarlig hos Red Orangutangen.

Læs også: Coronahjælp til orangutanger og lokalbefolkning: Her er vores indsatser mod COVID-19

Økonomiske konsekvenser af krisen kan fortsætte

Tal fra World Food Programme viser, at 5,2 millioner mennesker i Indonesien kan risikere at miste deres job på grund af pandemien. Herudover kan manglende beskyttelse af regnskoven grundet rejserestriktioner under lockdown have gjort det langt lettere at udføre disse illegale aktiviteter. Patruljeringer i skovområderne er blandt andet langt mere begrænsede, men også andre former for aktiviteter i skovene er sat på pause, hvilket muliggør lyssky foretagender.

”Det værste er faktisk, hvis den økonomiske udvikling i Indonesien er den væsentligste årsag til den øgede tømmerhugst. Den økonomiske situation vil formentlig ikke ændre sig lige foreløbig i Indonesien, og så kan man frygte, at den øgede tømmerhugst vil fortsætte efter lockdown. Almindelige indoneseres økonomi er derfor vigtig at have for øje i forbindelse med genåbning af landet,” siger Marie Sigvardt.

Coronakrisen forværrer en række andre udfordringer

Afskovning er i forvejen et stort problem i Indonesien, men regeringens politik på området har gjort, at afskovningen har været nogenlunde stabil de seneste år. Det har coronakrisen nu lavet om på.

”Dette er ganske alvorligt,” siger Red Orangutangens direktør Hanne Gürtler. ”Illegal tømmerhugst er en stor trussel mod regnskoven, og dermed også mod kritisk truede arter som orangutangen. Vi er samtidig netop gået ind i den årlige sæson for skovbrande. Det er en farlig cocktail for mennesker, biodiversitet og klima.”

Luftforurening fra skovbrandene kan gøre COVID-19-patienter endnu mere udsatte, samtidig med at afskovning og skovbrande sender CO2 ud i atmosfæren og truer dyrenes habitat.

Hanne Gürtler opfordrer derfor til et mere langsigtet og helhedsorienteret fokus i løsningerne på coronakrisen:

”Udfordringerne med brand, afskovning, fattigdom og tab af biodiversitet hænger sammen, og coronakrisen forværrer disse udfordringer. Der er behov for et øget fokus på dette. Coronapandemien får konsekvenser langt ud i fremtiden, når rydning af skoven stiger,” siger Hanne Gürtler.

Læs også: Brandsæsonen er begyndt: Centralkalimantan i undtagelsestilstand

Red Orangutangen arbejder mod illegal tømmerhugst og skovbrande

Red Orangutangen arbejder sammen med indonesiske partnere målrettet på at forebygge illegal tømmerhugst og skovbrande. Det nyeste tiltag er et projekt finansieret gennem civilsamfundspuljen, som skal videreudvikle brugen af satellitdata for at forbedre monitoreringen af regnskoven og analyserne af data. Det kan være et godt redskab til at vurdere, hvor der er risiko for brand og på den måde forebygge det. En indsats der kun er blevet mere relevant efter den seneste tids udvikling i skovområderne.

Red Orangutangen har samtidig fokus på at skabe bæredygtige indtægtskilder for lokalbefolkningen, så de ikke ser sig nødsaget til at fælde skoven for at få mad på bordet.

Læs mere om vores samarbejde med oprindelige folk.