FN har udgivet sin femte rapport om status på biodiversitet verden over. Den viser, at mange arter stadig forsvinder med stor hast, og at ingen af de internationale biodiversitetsmål, Aichi-målene, er blevet indfriet til tiden.

I 2010 blev der i FN-regi vedtaget 20 mål, som skulle sikre verdens biodiversitet og natur. Nu, ti år senere, har vi nået de såkaldte Aichi-måls deadline, men alligevel er ikke ét eneste mål blevet realiseret. Kun seks af de 20 mål har man delvist opnået.

Det viser en spritny rapport fra FN, der samtidig gør det klart, at naturen fortsat er under et voldsomt pres. Det betyder også, at det bliver udfordrende at nå FNs Verdensmål til 2030.

”Menneskeheden står ved en skillevej, når det kommer til det eftermægle, vi efterlader fremtidige generationer,” sagde Biodiversitetskonventionens Executive Secretary Elizabeth Maruma Mrema til et online pressemøde.

”Verdens biodiversitet ville være i dårligere stand uden den indsats, der er gjort. Men jeg er nødt til at være fuldstændig ærlig: Verden har ikke levet op til Aichi biodiversitets-målene.”

Læs også: Naturbeskyttelse er det bedste værn mod pandemier

Små fremskridt – men langt fra godt nok

’Global Biodiversity Outlook’ er en FN flagskibsrapport, som hvert femte år gør status på verdens biodiversitet og økosystemer, samt hvad der skal til for at ændre de dystre fremtidsscenarier.

Den nye udgivelse er den femte i rækken, og den er blandt andet baseret på den store Global Assessment rapport fra 2019, hvor FN-organet IPBES hev den helt store alarmklokke frem og meddelte, at hele 1 million dyre- og plantearter er i risiko for udryddelse. Heriblandt alle orangutangarter.

’Global Biodiversity Outlook 5’ kan helt overordnet konkludere, at ambitionerne på biodiversitetens vegne ikke er opnået. Udryddelsen af levende arter går dog langsommere end tidligere, men mange arter bevæger sig fortsat hastigt mod udryddelse.

På skovområdet viser rapporten, at afskovningen på verdensplan er faldet de seneste 10 år med omkring en tredjedel. Den er dog langt fra halveret, som den skulle ifølge Aichimålene.

”Rapporten maler et dystert billede, som man bliver nødt til at tage meget alvorligt. Vi ved, at vi står midt i den sjette massedød, og at menneskers udnyttelse af naturen har stor betydning for dette. Der skal seriøse tiltag på alle niveauer til for at vende udviklingen, og den nye rapport viser desværre, at det slet ikke går hurtigt nok,” siger Direktør for Red Orangutangen Hanne Gürtler.

Læs også: FN: Klodens plante- og dyreliv uddør med uhørt hast

Naturen kræver nye forpligtelser

Hvis vi skal bremse natur- og biodiversitetskrisen kræver det, ifølge rapporten, massivt arbejde med at bevare og genetablere naturområder. Også indsatsen mod klimaforandringer og en mere bæredygtig fødevaresektor bliver nævnt som vigtige dele af løsningen.

”Hos Red Orangutangen arbejder vi blandt andet med at bevare og genplante regnskovene på Borneo, så den kritisk truede orangutang og skovenes øvrige dyr og planter kan overleve også på længere sigt. Vi arbejder gennem vores lokale partnere tæt sammen med lokalbefolkningen i og omkring orangutangens levesteder, fordi inddragelse af Borneos oprindelig folk har vist sig at være en af de mest effektive måder at sikre en bæredygtig forvaltning af orangutangens sidste levesteder” siger Hanne Gürtler.

Læs mere om vores arbejde med naturbevarelse.

FNs biodiversitetskonference COP15 skulle være afholdt i efteråret 2020, men er grundet coronapandemien flyttet til foråret 2021. Her skal man vedtage nye 10-årige mål for biodiversitet og natur, som skal tage over for Aichi-målene. Global Biodiversity Outlook 5-rapporten er en del af de forberedende arbejde til forhandlingerne om disse nye mål.