I dag bliver FNs biodiversitetskonference COP15 skudt i gang. Her skal der forhandles nye internationale mål for de næste 10 års arbejde med biodiversitet og natur.

Biodiversiteten verden over er i krise. Tab af levesteder, klimaforandringer og forurening gør, at over en million dyre- og plantearter er i risiko for at uddø.

Det er intet mindre end en katastrofe. Derfor er FNs biodiversitetskonference COP15, som åbner i dag, af stor betydning. Her skal verdens ledere forhandle nye internationale mål for de næste 10 års arbejde for biodiversitet og natur.

”Fokus har de seneste år primært været på klimakrisen og FNs klimakonferencer. Selvom klimahandling er ekstremt vigtigt, må biodiversitetskrisen ikke stå i skyggen af klimakrisen. Hvis vi ikke handler nu, risikerer vi at miste mange arter og livsvigtige økosystemer, som også har en enorm betydning for mennesker,” siger Hanne Gürtler, direktør for Red Orangutangen.

Pandemien har forsinket mødet

COP15 er blevet flyttet flere gange på grund af coronapandemien, og af samme grund er topmødet nu blevet delt i to. Første del foregår primært online fra 11.-15. oktober, mens det forventes at forhandlerne kan mødes fysisk i Kina til anden del af topmødet i foråret. Det er til foråret, at det endelige slagsmål om aftalen skal stå. Mødet i oktober skal i stedet ende ud i en politisk erklæring, der kan danne grundlag for forhandlingerne fremadrettet.

Danmarks miljøminister Lea Wermelin deltager i forhandlingerne og har udtalt, at hun ønsker en ’Naturens Parisaftale’ og 30 % beskyttede områder af det globale landareal og verdenshavene.Det er på linje med FNs Miljøargenturs målsætning og væsentlig højere end de målsætninger, der blev aftalt i 2010.

Læs også: Syv grunde til at passe på regnskoven

Borneo er et af de steder i verden, hvor biodiversiteten er størst.

Beskyt biodiversitets-hotspots

Det er positivt nyt, mener Hanne Gürtler. Hun ønsker ambitiøse målsætninger, og så appellerer hun til, at FN’s Miljøagenturs ambitioner om et tættere samarbejde med oprindelige folk kommer til at fylde i forhandlingerne.

”De områder i verden, hvor der bliver passet allerbedst på biodiversiteten og økosystemerne er der, hvor oprindelige folk har rettighederne til deres skov. Derfor bør de oprindelige folk spille en vigtig rolle i naturbevarelsen – det er en fordel både for dem selv og for naturen,” siger Hanne Gürtler

Red Orangutangen har samtidig et ønske om, at der bliver sat særligt fokus på de områder af verden, som er hotspots for biodiversitet. Det gælder blandt andet Borneo.

”Borneo er, ligesom andre biodiversitet-hotspots, blandt de steder i verden, hvor der findes allerflest forskellige arter – både dyr og planter. Derfor har beskyttelsen af sådanne områder særlig stor betydning i kampen mod biodiversitetskrisen,” forklarer Hanne Gürtler.

Langt fra målet

De nye mål for natur og biodiversitet skal afløse de såkaldte Aichi-mål, som udløb i 2020. Sidste år afslørede en stor rapport, at ingen af de Aichi-målene rent faktisk blev nået. Kun enkelte delmål kunne streges på listen, og det lover ikke godt for fremtiden.

”Målsætningerne er vigtige, for de viser, hvilken vej verdens ledere ønsker at gå på det her område. Men hvis ikke implementeringen følger med, er vi lige vidt,” siger Hanne Gürtler.

Støt vores arbejde for regnskov og orangutang: Bliv Orangutangpartner