Borneos ældgamle regnskove er som bekendt hjem for menneskets nære slægtning: orangutangen. Men de tropiske regnskove verden over huser ikke blot tusindvis er vidunderlige arter – de har også mange vigtige egenskaber, som går tabt, hvis regnskovene forsvinder.

Her ser vi på en række af de ting, som gør regnskoven nødvendig. Nogle af de gode argumenter for, at den fatale afskovning, som vi ser mange steder i verden, ikke må fortsætte.

Du kan læse mere om, hvordan Red Orangutangen beskytter og genopretter regnskov på Borneo her.

1. Der findes tusindvis af dyre- og plantearter i regnskoven

Over en 1 million arter verden over er truede af udryddelse. En af de vigtigste grunde til det er, at de mister deres levesteder – heriblandt regnskoven. Regnskove er spækket med dyre- og plantearter – faktisk lever hele 80% af verdens landlevende arter i de tropiske regnskove. Borneo er et af de steder i verden, hvor biodiversiteten er allerstørst, og mange af de dyr og planter man finder i de Borneos regnskove, findes ingen andre steder i verden. Med regnskoven forsvinder altså mange unikke arter – også mange, som vi endnu ikke kender til.

Når biodiversiteten er truet, truer det også økosystemerne. Hver art har deres plads i økosystemet, og det er svært at vide, hvornår tabet af en art vil gøre uoprettelig skade. Orangutangen hjælper f.eks. nye planter med at vokse ved at sprede frø og knække grene til deres reder, så de små planter i skovbunden kan få lys.

2. Regnskovene er en del af klimaløsningen

Det er ikke kun røde bøffer og flyture over Atlanten, der bonner ud på klimaregnskabet. En af de allerstørste klimasyndere er faktisk rydning af skov. Helt op mod 20% af den menneskeskabte udledning af CO2 skyldes, at skove bliver fældet, ryddet og brændt ned. Træer og planter er nemlig eminente til at lagre kulstof, og det bliver frigivet som CO2, når de bliver ødelagt. Tørvemoseskovene, hvoraf en tredjedel findes i Indonesien, udleder langt mere CO2 end nogen anden type skov. Derfor har rydningen af Borneos regnskov globale konsekvenser. Red Orangutangen beskytter det store tørvemoseområde Mawas på Borneo, som du kan læse mere om her.

Når regnskoven derimod bliver beskyttet, har evnerne som kulstoflager en vigtig rolle at spille for stabilisering af klimaet.

Læs også: Regnskoven skal være med til at redde klimaet

3. De har stor betydning for vandets kredsløb

Store regnskove bidrager til dannelsen af regnskyer gennem fordampning, og på den måde genererer skovene en stor del af deres egen regn. En del af det vand, der fordamper fra regnskoven stiger dog højt til vejrs og falder først som regn flere tusinde kilometer fra skoven. Regnskoven påvirker altså vandets kredsløb – og regulerer dermed klimaet – på verdensplan. Når regnskoven bliver fældet, påvirker det derfor hele jordens vandcyklus – og det kan betyde tørke og dårlige forhold for fødevareproduktion verden over.

4. De skaber ren luft

Regnskovene bliver ofte omtalt som ‘verdens lunger’, og selvom begrebet ikke er helt præcist, siger det alligevel noget om endnu en af regnskovenes egenskaber: Nemlig at skabe ren luft. Gennem fotosyntesen kan træer og planter omdanne CO2 til den ilt, vi skal bruge for at trække vejret. Regnskovene er simpelthen naturlige luftfiltre, og derfor føles luften også helt særlig ren i skoven.

5. Lokalbefolkningen er afhængige af skoven

Millioner af mennesker verden over er i deres hverdag dybt afhængige af regnskoven og dens ressourcer. Oprindelige folk og andre skovbaserede samfund har igennem mange generationer levet i og af skovene, som de bruger til indtægtskilder, føde og materialer i hverdagen. Mange af disse samfund bliver presset væk fra de områder de bor i, når plantager overtager deres skov, og de ender i dyb fattigdom. Når regnskoven bliver fældet stiger uligheden, og det kan føre til migration. Mange oprindelige folk har ikke rettighederne til deres skovområder – det har konsekvenser for både forvaltningen af regnskoven og for samfundene.

6. Meget medicin stammer fra regnskoven

Regnskove er rene skatkamre. Både når det gælder planter, træer og dyr, men også i forhold til nogle planters helbredende evner. I mange år har planter fra regnskove dannet grundlag for medicin til gavn for mennesker verden over. Men kun en lille del af skovene er blevet udforsket –  i den dybe skov gemmer sig langt flere hemmeligheder end vi endnu kender til.

7. Vi får ikke de arter vi mister tilbage

Regnskovene skal ikke blot reddes for menneskers skyld. Regnskovene er unikke økosystemer, som i sig selv har en eksistensberettigelse og et helt særligt liv, som mennesker ikke må ødelægge.  Hvis først mange truede dyre- og plantearter forsvinder, så kan vi ikke få dem igen. Derfor skal vi passe på jordens regnskove, så de også findes, når de næste generationer vokser op.

Støt vores arbejde for orangutang og regnskov her.