Arv og testamente

 

Det er dejligt at vide, at man gør en forskel...

Ved at testamentere til Red Orangutangen, bliver du en del af arbejdet med at skabe en verden med plads til orangutanger og regnskov på Borneo.

Testamente, er det nødvendigt?

Hvis du selv ønsker at bestemme, hvordan din arv skal fordeles, så er det nødvendigt at oprette et testamente. 

Tvangsarvinger får automatisk 25% af din arv, men de resterende 75% kan du fordele, som du ønsker det i dit testamente. Er der intet testamente, så vil arven altid blive fordelt imellem tvangsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn). Er der ingen arvinger, tilfalder arven staten.

Dine arvinger har fordel af, at du betænker os

Hvis dine arvinger er længere ude i familie med dig end tvangs-arvingerne, kan du vælge, at vi som organisation skal modtage 30% af arven, men da også betale arveafgiften. Hvis du f.eks. har en nevø, du gerne vil testamentere til, skal han normalt betale 36,25% i boafgift. Men hvis du tilgodeser Red Orangutangen med 30% af arven, bliver din nevø fritaget for at betale afgift. Han får dermed mere udbetalt, end hvis Red Orangutangen ikke var inkluderet i testamentet.

 
 

Skal Red Orangutangen betale arveafgift?

Nej, ikke med mindre du har valgt 30% løsningen.
Red Orangutangen er som velgørende organisation fritaget for at betale arveafgift, så hele beløbet vil gå til arbejdet med at redde orangutangerne og deres regnskovshjem.

Hvad skal der stå i testamentet?

I et testamente skal der udover navn, adresse og cpr.nr. stå, hvilke personer der skal arve, og hvad de skal arve. Du kan også tilføje beløb, der skal efterlades til foreninger. Du kan desuden skrive, hvem der skal være bobestyrer og dine ønsker til vedligeholdelse af gravsted.
Hvis du vil tilgodese Red Orangutangen i dit testamente, skal der stå, at arvingen er Orangutang Fonden og derudover vores CVR nr.: 36995947. Ifølge Fondsloven § 9m stk. 1, nr. 2 skal det tydeligt fremgå i testamentet, at det er testators hensigt og ønske, at arven til Orangutang Fonden skal anvendes til uddeling og ikke indgå i den bundne kapital.

Hvordan opretter man et testamente?

Hvis du ønsker at oprette testamente til fordel for Red Orangutangen, så kan det gøres gratis via vores advokat. Du kan også besøge dinarv.dk, som Red Orangutangen samarbejder med, og som online guider dig gennem oprettelsen af et testamente. Læs mere her >>

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger. Husk: Du kan altid ændre dit testamente igen.

Kontakt os på info@redorangutangen.dk eller ring til os på (+45) 33 93 06 50, hvis du har spørgsmål.