Indkaldelse til ordinær generalforsamling

04-03-2015

Red Orangutangens bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling.

Tid: Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30
Sted:  Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K
Nærmeste metrostation er Kgs. Nytorv

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning 2014
 3. Godkendelse af regnskab 2014
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af ekstern revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Dalmose, Deloitte, som har revideret for Red Orangutangen siden 2010.
 6. Forslag om stiftelse af Orangutang Fonden og omdannelse af Red
  Orangutangen til støtteforening for Orangutang Fonden.
  Såfremt generalforsamlingen accepterer, foreslås rækkefølgen af dagsordenspunkterne ændret, således at det fremsatte forslag behandles som punkt 4.
 7. Eventuelt

Bilag:

Vedtægter for Red Orangutangen Foreningen

Vedtægter for Orangutang Fonden

Evt. indkomne forslag og endelig dagsorden vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen og kan fra dette tidspunkt rekvireres fra Red Orangutangens sekretariat.

Deltagelse kræver tilmelding forinden. Bemærk yderligere, at kun fremmødte medlemmer af foreningen Red Orangutangen, der har betalt kontingent senest én måned inden generalforsamlingen, har stemmeret på den ordinære generalforsamling., jf. foreningens vedtægter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Personer eller virksomheder, der har adopteret en orangutang eller har et skovskolesponsorat er meget velkomne.

Svar om deltagelse udbedes senest den 25. marts kl. 12:00 på enten info@redorangutangen.dk eller 33 93 06 50.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Red Orangutangen


Twitter

RED ORANGUTANGEN PÅ TWITTER