Ny strategi skal styrke Red Orangutangens fremtidige arbejde

10-08-2017

Fremover skal Red Orangutangen gøre en endnu større forskel for Borneos orangutang. Det er målsætningen i en ny strategi, der både styrker arbejdet med at redde og rehabilitere nødstedte orangutanger og arbejdet med at sikre artens overlevelse og dens regnskovshjem på Borneo. 

Fremover vil Red Orangutangen have to strategiske ben at stå på for at styrke vores arbejde med at redde Borneos kritisk truede orangutang.

Det ene ben vil fokusere på arbejdet med at redde nødstedte orangutanger, rehabilitere dem som ikke kan klare sig selv, og efterfølgende genudsætte dem i regnskoven, så snart de kan klare sig selv i den. Dette arbejde har i dag primært fokus på orangutangcentrene på Borneo, og det er dette arbejde, der støttes gennem at adoptere en orangutang fra Nyaru Menteng.

Det andet ben vil fokusere på at sikre artens overlevelse som helhed og dermed sikre, at vilde og rehabiliterede orangutanger også i fremtiden har et regnskovshjem på Borneo. Dette arbejde udføres i dag gennem SOS Borneo programmet, der bl.a. genplanter, genskaber og beskytter regnskovsområder på Borneo.

”Med den nye strategi har vi skabt et godt fundament for Red Orangutangens fortsatte vækst og positive indvirkning på bevarelsen af orangutangen og dens regnskovshjem” siger Bestyrelsesformand Elin Schmidt.   

Ny ledelse

For at sikre en effektiv implementering af den nye strategi, vil Red Orangutangen fremover blive ledet af et team bestående af to direktører – den ene med fokus på indsamling og donorrelationer, den anden med fokus på programarbejdet og samarbejdet med vores indonesiske partnere og internationale organisationer og initiativer.

Hanne Gürtler, som siden starten af 2016 har siddet i Red Orangutangens bestyrelse, er således trådt ud af bestyrelsen for at træde ind i ledelsen, og vil fremover være ansvarlig for program- og interessentarbejdet, hvor hun kan trække på sin viden og erfaring inden for bl.a. dyrevelfærd og bæredygtighed fra bl.a. Novo Nordisk og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Jeg glæder mig meget til at udvikle og styrke det internationale samarbejde for at redde orangutangen og sikre, at orangutangerne også i fremtiden vil  have de bedst mulige forudsætninger for et godt liv” fortæller hun om sin nye stilling. 

Claus Staunstrup Nilsson fortsætter i Natteravnene

Siden 2012 har Claus Staunstrup Nilsson ledet Red Orangutangen med flotte resultater som følge. Alligevel har han valgt at sige ja til en ny udfordring som leder for Natteravnene, da han er sikker på, at Red Orangutangen med den nye strategi er godt rustet til fremtiden.

Jeg er stolt over den forskel vi har gjort for orangutangerne i de år jeg har været her, men jeg er også sikker på, at Red Orangutangen med den nye strategi vil kunne hjælpe endnu flere orangutanger i fremtiden forklarer han.

Du kan læse mere om den nye strategi, og Red Orangutangens arbejde med at redde den kritisk truede orangutang her >>


Vidste du at det genudsættelsesprogram Red Orangutangen støtter, er verdens bedste? Siden 2012 har vi genudsat over 300 orangutanger, og de klarer sig ligeså godt i regnskoven som deres vilde kammerater.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde >>


Kom tæt på orangutangerne

Se dokumentar om rehabiliterings- og genudsætningsarbejdet på Nyaru Menteng.

Se flere videoer fra arbejdet med orangutangerne her >>