Red Orangutangen modtager milliondonation

20-01-2016

Red Orangutangen og Aage V. Jensens Fonde indgår et samarbejde om at genetablere et unikt tørvemoseområde på Borneo, der er hjem for mange sjældne arter, herunder en af de største vilde orangutangpopulationer med cirka 3.000 individer.

Aage V. Jensens Fonde har doneret et millionbeløb til at blokere en række afvandingskanaler, der dagligt dræner et unikt ”black-water” flodsystem som ellers kun findes i Amazonas. Området har en enestående flora og fauna og er hjem for 48 udrydningstruede dyrearter som bl.a. inkluderer 3.000 vilde orangutanger.

”Ved at støtte dette projekt, viser Aage V. Jensens Fonde deres ønske om at bevare unikke økosystemer. Projektet vil gavne et væld af sjældne dyrearter – ikke mindst de 3.000 vilde orangutanger, der lever i området” fortæller Red Orangutangens direktør Claus Staunstrup Nilsson.

Menneskabte ødelæggelser

Tørvemoseområdet Mawas, som er på størrelse med Fyn, blev ødelagt i slutningen af 1990’erne, da Indonesiens regering besluttede at omlægge over en million hektarer tørvemose til risproduktion. Projektet mislykkedes, men hundredevis af afvandingskanaler fortsætter med at dræne området, der gradvis ødelægges mere og mere.

Derudover har dræningen medført, at området er mere udsat for skovbrande og at kanalerne har gjort det lettere at transportere ulovligt fældede træer ud af området, hvilket leder til en hurtigere ødelæggelse af tørvemosen.
”Vi er nået et punkt, hvor naturen i Mawas skal have hjælp til at genetablere sig selv. Første skridt er at blokere kanalerne og genetablere områdets naturlige vandstand” forklarer Claus Staunstrup Nilsson.

Løsningen er simpel

Ved at blokere 25 strategisk udvalgte afvandingskanaler, vil den naturlige vandstand blive genetableret i et stort område.

Red Orangutangen samarbejder med omkringliggende lokalsamfund om at blokere kanalerne ved at lave en række små dæmninger i hver kanal. Ved at lave et hulrum og fylde det op med organisk materiale, vil dæmningerne kunne klare sig indtil specielt plantede træer bliver store nok til at blokere for afvandingskanalerne naturligt.

Afmonterer tikkende klimabombe

Indonesien har dette efterår været hårdt ramt af skovbrande, da over 100.000 brande har hærget landet og et regnskovsområde svarende til halvdelen af Danmark gik op i røg. Over 40% af disse brande har foregået i tørvemoser, der er særligt udsatte bl.a. grundet den omfattende dræning som har bevirket, at de har mindsket deres naturlige modstand.

Tørvemoserne kan lagre op til 20 gange mere CO2 end normale regnskove, og da brandene er enormt svære at slukke på grund af, at de kan brænde videre under jorden, er det ekstremt vigtigt at beskytte disse områder.

”Ved at genetablere Mawas’ tørvemosers naturlige vandstand, mindsker vi risikoen for at brandene opstår igen. Man kan sige, at projektet afmonterer en tikkende klimabombe.” forklarer Claus Staunstrup Nilsson.

Hvis hele Mawas’ tørvemoseområde blev genoprettet, ville det medfølgende CO2-estimerede CO2-udslip til at svare til fire gange Danmarks årlige udledning.

Læs mere om projektet her >>Fakta om projektet:

Hvad: Blokering af 25 strategisk udvalgte dræningskanaler, der kan genetablere områdets naturlige vandstand.

Hvor: Et tørvemoseområde kaldet Mawas på Borneo, Indonesien

Hvorfor: Kanalerne dræner og ødelægger dermed et unikt økosystem, som er hjem for 48 udrydningstruede dyrearter, herunder 3.000 vilde orangutanger, og lagre store mængder af CO2.

Hvem: Projektet finansieres af et millionbeløb doneret af Aage V. Jensens Fonde, ledes af Red Orangutangen og implementeres af deres indonesiske samarbejdspartner Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Hvornår: Projektet startes og færdiggøres i 2016


Fakta om Mawas’ tørvemoser:

Mawas er et 309.000 hektarer stort område på Borneo, hvor 80% af det er dækket af tropisk tørvemoseskov.

Området har en enestående flora og fauna, da det er et af to steder på jorden, hvor man kan finde et såkaldt ”black-water” flodsystem.

I gennemsnit er tørvemoserne syv meter dybe, men der er tre steder, hvor tørven går længere ned end 14 meters dybde.

Tørvemoser kan lagre helt op til 20 gange mere CO2 end normale regnskove og et estimat lyder på, at hvis Mawas’ tørvemose blev bevaret, så ville det svare til en reduceret udledning af 196.833.000 mt. drivhusgasser, svarende til fire gange Danmarks årlige CO2-udledning.