2018 har været et begivenhedsrigt år, og vi giver her et kort oprids af nogle af de største højdepunkter fra arbejdet på Borneo. Takket være vores mange støtter, har vi kunne bidrage til mange nye indsatser på Borneo til bevarelse af den kritisk truede orangutang.

54 orangutanger genudsat i 2018

Der har i 2018 været fokus på at få genudsat de mange orangutanger, der har været igennem et succesfuldt rehabiliteringsforløb hos vores indonesiske partner, BOS Foundation. Det er altid under forudsætning af, at godkendte og beskyttede regnskovsområder er til rådighed og at den enkelte orangutang vurderes klar til genudsættelse. Det kræver en stor indsats at gennemføre en genudsættelse, og den efterfølgende monitorering og beskyttelse af de genudsatte orangutanger er selvsagt også et stort og vigtigt arbejde. Derfor har vi i 2018 øget vores støtte til arbejdet i og omkring nationalparken TNBBBR, hvor flere af orangutangerne i Red Orangutangens adoptionsprogram genudsættes efter endt rehabilitering. I 2018 blev i alt 54 orangutanger genudsat i Central og Øst Kalimantan, herunder Nabima, Nody og Grendon, som alle blev genudsat i nationalparken TNBBBR. I alt er antallet af rehabiliterede orangutanger, som BOS Foundation har genudsat oppe på 386 siden 2012!

376 fortsat i rehabilitering på Nyaru Menteng

Nyaru Menteng er det rehabiliteringscenter i Central Kalimantan, som Red Orangutangen støtter med mere end 80% af driftsomkostninger. Støtte der går til skovskole, føde, medicin, personale osv. I 2018 faldt antallet af orangutanger på centeret i takt med at flere blev genudsat efter endt rehabilitering, men der kommer også stadig nye til. I 2018 er 9 nye orangutanger kommet til Nyaru Menteng – 6 efter overdragelse fra de lokale myndigheder BKDSA og 3 grundet fødsler på selve centeret.   

30 hektar skov genplantet via SOS Borneo i Mawas

Red Orangutangens skovprogram i Mawas har hjulpet til at 30 hektar skov nu er klar til genplantning. Mere end 41.000 stiklinger i 5 lokale planteskoler er talt op, og 33.500 snart på vej til de degraderede områder, der skal fungere som orangutanghabitat i fremtiden. 8 kanaler er også blevet blokeret i Mawas, så tørvemosebunden langs floderne kan genvædes igen. Dette sker samtidig med at der patruljeres næsten dagligt og har været flere brandslukningsindsatser – især i området omkring Rantau Upak.

Indsamlinger til legeplads, X-ray og drone

I løbet af 2018 har Red Orangutangen stået for indsamling og donation til 3 enkeltstående projekter. Det drejer sig om en to-delt udendørs legeplads ved babyhuset i Nyaru Menteng, en ny X-ray maskine til dyrelægeklinikken, og en drone til Mawas. Det nye udstyr blev taget i brug i 2018 og gør allerede stor gavn for orangutangerne på Borneo.

Slip hannerne fri

I 2018 satte Red Orangutangen fokus på at få de store hanner på Nyaru Menteng ud af deres bure. Kampagnen ”slip hannerne fri” blev igangsat og vil fortsætte i 2019 indtil alle hannerne er sikret et liv i større frihed på skovbeklædte øer. Red Orangutangen har med støtte fra private bidragsydere og sammen med vores tyske samarbejdspartner indtil videre doneret midler til opkøb af 17 ha til etablering af flere fristeder nær Nyaru Menteng.

Nye udviklingsprojekter opstartet i 2018

Året har også budt på opstart af to nye udviklingsprojekter delvist finansieret af Civilsamfundspuljen (CISU). Et nær Mawas og et omkring Rungan River. Red Orangutangen er projektejere og medansøger på projekterne sammen med lokale, udførende partnere, som en del af vores skovbevarende indsats. Begge projekter har fokus på at støtte de oprindelige Dayak-stammer i at skabe bæredygtige lokalsamfund og styrke dem i målet om at sikre mindsket pres på deres skov og de vilde orangutangers habitat. I alt lever der knap 6000 vilde orangutanger i disse to projektområder.

Red Orangutangen har i samarbejde med BOS Foundation også sat fokus på at mindske konflikterne mellem orangutanger og mennesker. Der er igangsat et nyt projekt med fokus på at sikre bedst mulig håndtering af de orangutanger, der bevæger sig ind i oliepalmeplantager beliggende omkring det beskyttede Mawas område. Og der er sikret en bevilling på 1.000.000 kr. fra Civilsamfundspuljen til at skabe forbedrede levemuligheder for den oprindelige lokalbefolkning omkring nationalparken TNBBBR og samtidig mindske konflikter mellem dem, nationalparken og de genudsatte rehabiliterede orangutanger.

Alba genudsat lige inden jul

Vi nåede også lige at følge med i genudsættelse af Alba – verdens eneste kendte albino orangutang og Kika, som BOS Foundation sammen med de lokale myndigheder (BKSDA) og repræsentanter fra Nationalparken TNBBBR sikrede et nyt liv i regnskoven. Genudsættelsen foregik 18.-19. december, og vi modtager stadig reportager fra monitoreringen, der følger Alba og Kika tæt i starten.

Mere end 10.000.000 kroner til uddeling på Borneo

Bidrag fra vores mange faste støtter, engangsdonationer, og bevillinger fra fonde og CISU har medvirket til, at det i 2018 var muligt at dele mere end 10 millioner kroner ud til projekter på Borneo. Det drejer sig både om vores programmer indenfor hjælp til forældreløse og nødstedte orangutanger og til bevarelse og beskyttelse af de vildtlevende orangutanger gennem bl.a. skovbevarende aktiviteter. Du vil kunne læse mere om detaljerne i fordelingen i vores årsrapport og regnskab i det nye år. Vi er enormt glade for, at vi fortsat kan gøre en stor forskel på Borneo!

Tak for støtten og glædelig jul fra Red Orangutangen.