Red Regnskoven

Rydningen af regnskoven er den største trussel mod orangutangens overlevelse. Alene de seneste fire årtier er omkring 80 % af orangutangens levesteder forsvundet. Vi arbejder på at bevare Borneos regnskov og genetablere ødelagt regnskov.

Bliv regnskovspartner

Som regnskovspartner støtter du Red Orangutangens arbejde med 100 kr om måneden. Du modtager et regnskovscertifikat og vil løbende blive opdateret om vores arbejde på Borneo med at bevare og beskytte Borneos regnskov – hjem for en af vores nærmeste slægtninge – orangutangen.

Hvad går dit bidrag til?

  • Beskytte de vildtlevende orangutanger
  • Bevare regnskoven og sikre orangutangens naturlige levesteder
  • Genoprette ødelagt regnskov for at øge orangutangens overlevelsesmuligheder og stabilisere klimaet
  • Støtte bæredygtige og langsigtede løsninger for oprindelige folk i og omkring skoven.
regnskov 1

Bevarelse af regnskoven og de vildtlevende orangutanger

Red Orangutangen støtter bl.a. arbejdet med at bevare og beskytte regnskoven i Mawas, som er hjem for mere end 2.500 orangutanger, regnskovsområder i Rungan, som er hjem for mere end 3.000 orangutanger og Nationalparken Sebangau, som er hjem for 6.000 orangutanger. Vi arbejder tæt sammen med lokale partnere om bedre beskyttelse af regnskovsområderne gennem øget patrollering, fredning og oplysning.

regnskov 2

Genetablering af orangutanghabitat

Enorme skovområder er gået tabt på Borneo som følge af etablering af plantager, tømmerhugst og skovbrande. Red Orangutangen støtter derfor arbejdet med at genetablere skoven og økosystemet i de ødelagte områder. Dette gøres for at genskabe levesteder for orangutangerne og øge mængden af føde, men også for at gøre den tilbageværende skov mere modstandsdygtig over for skovbrande.

regnskov 3

Skovens folk

Den oprindelige befolkning på Borneo har i generationer levet i regnskoven og forvaltet dens naturressourcer på bæredygtig vis. Skoven er en vigtig del af deres livsgrundlag. De seneste årtiers industrielle udvikling og afskovning har derfor vanskeliggjort deres leveforhold. Samarbejde med folk bosiddende i og omkring skoven er afgørende for den langsigtede bevarelse af regnskoven og de vildtlevende orangutanger på Borneo.