Bevarelse og beskyttelse af regnskov

Den indonesiske regering ejer al skov på Borneo. Ministeriet for Skov og Naturbevarelse tildeler skovområder status alt efter, hvor værdifulde de finder dem. Er skovområdet hjemsted for mange sjældne dyre- og plantearter, kan det få status af fredet. Red Orangutangen støtter arbejdet for at få fredet flere skovområder, og vi støtter patruljering af fredet skov for at hindre illegal skovrydning og skovbrande.

 
 

3.000 orangutangers fremtid sikret

I 2013 lykkedes det Red Orangutangens lokale samarbejdspartner, BOS, at få fredet et regnskovsområde på størrelse med Fyn. Området, Mawas, ligger midt på Borneo og er hjem for 3.000 vilde orangutanger, som nu kan leve i fred. Der fældes skov hele vejen rundt om Mawas. Red Orangutangen arbejder derfor for at styrke landsbyerne i Mawas, så de ikke fristes til at lade illegale tømmerselskaber komme til

Holdningsændring

Red Orangutangen arbejder via sin lokale samarbejdspartner og andre miljøorganisationer for en holdningsændring hos den indonesiske regering i forhold til regnskov. Siden FN's klimatopmøde på Bali i 2007 er Indonesien blevet mere opmærksom på sin udledning af CO 2. En udledning som dels skyldes afbrændingen af tørvemoseskov i forbindelse med anlæg af plantager.

Patruljering mod illegal skovhugst

Selvom Ministeriet for Skov og Naturbevarelse freder et skovområde betyder det desværre ikke, at det er sikret mod fældning. Op mod 90 procent af fældningen af regnskoven på Borneo sker illegalt. Red Orangutangen støtter derfor patruljering af de fredede regnskovsområder og arbejder for at skabe bæredygtige indtægtskilder for den fattige lokalbefolkning, der oftest bliver tiltrukket af de hurtige penge i den illegale industri.

Patruljering mod skovbrande

Skovbrande udgør en stor trussel mod regnskoven og dermed orangutangerne. Red Orangutangen støtter organiseringen af frivillige brandpatruljer blandt landsbyerne i skoven, så de kan patruljere deres områder, f orebygge- og bekæmpe skovbrande, når de opstår. Red Orangutangen støtter desuden etableringen af brønde til brug ved brandbekæmpelse og indkøb af de nødvendige redskaber. 

Læs mere om Red Orangutangens brandbekæmpelse i Mawas her >>
Ansvar for egen skov

En lovændring fra 2014 giver Borneos oprindelige folk mulighed for at få ejerskab over den skov, de altid har beboet og levet af. Red Orangutangen har med en bevilling fra Civilsamfund i Udvikling fået mulighed for at støtte de oprindelige folk i at søge om ejerskabet. Alle undersøgelser peger nemlig på, at ejerskab giver en stor følelse af ansvar overfor egne naturressourcer og dermed interesse for bæredygtighed. Læs mere...