Red regnskoven og de vilde orangutangers naturlige levested

I løbet af de sidste hundrede år er cirka 50 procent af Borneos regnskov ryddet, og det gælder op mod 80 procent af de skove, hvor de vilde orangutanger på Borneo lever. Alene i det sidste årti er et regnskovsområde svarende til halvdelen af England blevet afskovet. Red Orangutangen har brug for din hjælp til vores arbejde med at bevare regnskoven og orangutangens sidste levesteder. Støt vores arbejde med at sikre, frede, genetablere og genplante Borneos regnskov.

Læs mere om vores skovprogram her>>

Bevar regnskoven

Red Orangutangen er godkendt som almenvelgørende fond af Skatteministeriet, og som følge af ligningsloven vil donationer, løbende ydelser og gaver til Red Orangutangen betyde fradragsret til giveren. I 2019 udgør det maksimale skattefradrag for privatpersoner 16.300 kr.